„Wondół Challange 2011″

W sobotę 12 lutego 2011 roku, w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”, w trakcie drugiej edycji Festiwalu Wondół Challenge, z inicjatywy osób skupionych w Komisji Medycznej Polskiego Związku Alpinizmu odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Medycyny Górskiej. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. n. med. Zdzisław Jan Ryn, który w wystąpieniu uzasadniał sens i zachęcał do powołania polskiego towarzystwa naukowego zajmującego się zagadnieniami medycyny górskiej. W toku burzliwej dyskusji zasugerowano, by w obszarze zainteresowań powoływanego Towarzystwa znaleść miejsce również dla problematyki ratownictwa górskiego. W zebraniu uczestniczyły 22 osoby, obradom demokratycznie przewodniczył Kol. Wojciech Moskal przy protokolarnym wsparciu Kol. Agnieszki Nieciąg.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY i RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

Dzięki życzliwości Naczelnika GB GOPR Jerzego Siodłaka siedzibę Towarzystwa ulokowano w Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku, przy ul. Dębowej 2. Powołano też Komitet Założycielski Towarzystwa w składzie:

  • Małgorzata Jędrzejczyk
  • Piotr Kończakowski
  • Roman Mazik,
  • Wojciech Moskal,
  • Mikołaj Śleziak

CELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

  • inspirowanie, prowadzenie i koordynowanie badań naukowych w dziedzinie medycyny górskiej i ratownictwa górskiego,
  • upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny górskiej i ratownictwa górskiego,
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wszelkich form aktywności związanych z górami i sportami górskimi,
  • prowadzenie specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń w zakresie medycyny górskiej i  ratownictwa górskiego,
  • działalność profilaktyczna na rzecz bezpieczeństwa w górach.

Obecnie trwają prace zmierzające do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. O terminach i wynikach tych prac niezwłocznie powiadomimy P.T. Czytelników.Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.