Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego w formacie .pdf

Wzór deklaracji członkowskiej PTMiRG w formacie .pdf

Po dokładnym zapoznaniu się ze Statutem i podjęciu decyzji o wstąpieniu do Towarzystwa, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji pocztą na adres: 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2