Cele PTMiRG

CELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

  • inspirowanie, prowadzenie i koordynowanie badań naukowych w dziedzinie medycyny górskiej i ratownictwa górskiego,
  • upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny górskiej i ratownictwa górskiego,
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wszelkich form aktywności związanych z górami i sportami górskimi,
  • prowadzenie specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń w zakresie medycyny górskiej i  ratownictwa górskiego,
  • działalność profilaktyczna na rzecz bezpieczeństwa w górach.