Publikacje własne

Zdzisław J. Ryn: El hombre Andino. Antropologia y enfermedades. „Revista Chilena de Historia y Geografia”, Santiago de Chile, 1999-2000.

Zdzisław J. Ryn: Gorzki smak Everestu. Cichy L., Wielicki K., Żakowski J.,: Rozmowy o Evereście. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1987, s. 196-206.

Zdzisław J. Ryn: El sistema nervioso y la altura. Mecanismos de adaptacion. Passamuntanyes. La Revista de L’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya. Barcelona, 1995, 5, 5-8.

Zdzisław J. Ryn: High-altitude cerebral edema survivor in Bolivia. L’epuisement en altitude. Chamonix, 1984, 21-23.

Zdzisław J. Ryn: High_altitudes_and_brain_damage. UIAA Mountain Medicine Conference, London, 1987.

Zdzisław J. Ryn: Medycyna i alpinizm. „Nauka dla wszystkich” Polska Akademia Nauk, Warszawa-Kraków 1973.

Zdzisław J. Ryn: The brain at high altitude. „High Altitude Medicine and Biology”, 2000, vol 1, no 3, p. 243 [abstract] [współautorzy: T.F. Hornbein, M. Nakashima].

Zdzislaw J. Ryn, Wiesław A. Wójcik: Ratownictwo Górskie – Bibliografia piśmiennictwa polskiego 1945-1975. GOPR, Zakopane, 1981.

Zdzisław J. Ryn: Zaburzenia psychiczne a wypadki gorskie. „Informator szkoleniowy instruktorów taternictwa”, Komisja Szkoleniowa ZG KW, Krakow, 1972.

Zdzisław J. Ryn: El cerebro y la mente humana a gran altitud. 1995.

Zdzisław J. Ryn: El alcoholismo en los Andes. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr. 11, 3 (245-252), 1983.

Zdzisław J. Ryn: Disturbos de los suenos en las grandes alturas.Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr. 15, 3 (165-168), 1987.

Zdzisław J. Ryn: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej, Arica-Chile, 1-6 października 2000 r. [w:] „Wierchy”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, R. 66:2001, s. 159-160.

Zdzisław J. Ryn:  Liście coca w obyczaju i medycynie Indian andyjskich.  „Polski Tygodnik Lekarski”, 1979, 33: 1323-1325.

Zdzisław J. Ryn: Człowiek na wysokościach. „Charaktery”, nr 2(61), luty 2002, s. 26-27, il.

Zdzisław J. Ryn: Człowiek na wysokości. „Nowinki Psychiatryczne”, nr 55, 2004, s. 102-104, il.

Zdzisław J. Ryn: L`ak a strach v horolezectve, „Vysoke Tatry”, 1971, 1: 18-19.

Władysław Vermessy: Lataliśmy nad Atacamą. Przegląd Lotniczy, Nr 8(72), 2000

Zdzisław J. Ryn: Cientifico Polaco opina sobre aspectos psiquiatricos alpinos. 1981

Zdzisław J. Ryn: Fizjologiczne i medyczne aspekty alpinizmu. „Taternik”, 1976, 3: 115-116.

Zdzisław J. Ryn: Medycyna w turystyce. [w:] Nauki o turystyce, pod red. Ryszarda Winiarskiego, Studia i Monografie Nr 7, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, 2004, s. 185-201.

Zdzisław J. Ryn: Ciągle w drodze. „Żyj długo” Nr 4(123), 2010.

Zdzisław J. Ryn: Droga bezgranicznej wolności. „Charaktery”, 1997.

Zdzisław J. Ryn: Choroba górska w dawnych wiekach, czyli niegdysiejsze gór przeżywanie.  „Nowy Wyraz”, 1978, 7: 47-56.

Zdzisław J. Ryn: Medical aspects of alkohol consumption at high altitudes.

Zdzisław J. Ryn: Medycyna ludowa w Andach. [w:] „Wierchy”, R. 50(1981), Warszawa-Kraków 1983, s. 190-203.

Zdzisław J. Ryn: Mieszkańcy Andów. Studium antropologiczne.  [w:] „Wierchy”, R. 48(1979), Kraków, 1981, s. 99-118.

Zdzisław J. Ryn: Nie dogonisz. 2006.

Zdzisław J. Ryn: Na co chorują andyjscy Indianie. [w:] „Wierchy”, R. 49(1980), Kraków, 1981, s. 143-163.

Zdzisław J. Ryn: La personalidad y la motivación de los montañistas. Importantes estudios realizados en escaladores de Polonia. „Impacto”, 1988, 2007, 22-23 [México].

Zdzisław J. Ryn: Mała grupa w warunkach długotrwałej wyprawy alpinistycznej.  „Kultura Fizyczna”, 1977, 10: 446-448 (współautorzy: M. Dominik, E. Leśniak).

Zdzisław J. Ryn: Medycyna górska w Hiszpanii. [w:] „Wierchy”, R. 45(1976), PWN, Kraków, 1977, s. 201-202.

Zdzisław J. Ryn: Po prostu nienasycenie. „Miesięcznik Katolicki List”, R XXIV, 2008, nr 5(283), s. 26-31, il.

Zdzisław J. Ryn: Postępy medycyny górskiej w badaniach polskich wypraw andyjskich. [w:] „Sprawozdanie z obchodów 5-lecia polskich wypraw w Andy”, Kraków 1984, s. 24.

Zdzisław J. Ryn: Psicologia del auxilio en la montagna.

Zdziaław J. Ryn: Psicología y psicopatología del alpinista. „Unión Excursionista de Sabadel. Butlleti Informatiu per als socis”, 1981, s. 21-25 [j. kataloński].

Zdziaław J. Ryn: Psicopatologia en la hipotermia. Montanismo y Exploracion (Mexico), Nr 56, 2001.

Zdziaław J. Ryn: Psychopathology of the Summit. Congress International de Médicine de Montagne, Chamonix, 1984, s. 101-105.

Zdziaław J. Ryn: Loty nad Atacamą i Kordylierą Domeyki. „Góry” Nr 6(85), 2001.

Ewa Owsiany: Mistyka gór. Wywiad z prof. Zdzisławem Rynem.

Zdzisław J. Ryn: Psychopatologia w literaturze alpinistycznej. [w:] „Wierchy”, 39(1970), 1971, s. 182-196.

Zdzisław J. Ryn: Sanktuaria na szczytach Andów. Z archeologii przedkolumbijskiej. [w:] „Wierchy”, 46(1977), Kraków 1978, s. 37-64.

Zdzisław J. Ryn: Sistema nervioso central y la altura: Sindrome de astenia de altura. „Apuntes de Medicina Deportiva”, 1980, 17(67): 121-129

Sombre la personalidad de los alpinistas.

Zdzisław J. Ryn: Mieszkańcy Andów i ich środowisko. Sylwetka antropologiczna mieszkańca Andów. „Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych”, Kraków,1981.

Zdzisław J. Ryn: The alpinist`s dreams during mountain expedition. Simposium „The Psychopathology of Dream and Sleeping”, World Psychiatric Association,Helsinki, 1983, abstract.

Roma Krzanowska, Zdzisław J. Ryn: Wari – zagadkowa choroba Indian. „Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych”, Kraków,1981.

Zdzisław J. Ryn: Na krawędzi życia i śmierci. „Świat”, Nr 5, 1991.

Zdzisław J. Ryn: W mocy gór i medycyny.„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, Tom 18, Kraków, 2009.

Zdzisław J. Ryn: W drodze ku bezgranicznej wolności. „Wierchy”, Tom 58(1992), COTG PTTK, Kraków, 1993.

Teresa Bętkowska: W blasku Kordylierów.”Uczeni przed lustrem”

Zdzisław J. Ryn, Andrzej Ciszewski, Andrzej Paulo, Maciej Sobczyk: The underground world of Easter Island. Kraków, 2009.

Zdzisław J. Ryn: Problem leczenia zaburzeń psychicznych w warunkach wysokogórskich. „Psychiatria Polska”, Tom IV, Nr 5, 1970.

Zdzisław J. Ryn: Moja przygoda z medycyną górską. „Głos Polski” , Nr35, Buenos Aires, 11.09.2000.

Zdzisław J. Ryn: Góry i Medycyna. „Dziennik Polski”, 2001.

Zdzisław J. Ryn: Błękitny krzyż podczas okupacji hitlerowskiej. „Przegląd Lekarski”, 1970, 26( 1) 66-74

Zdzisław J. Ryn: Motywacja wspinaczki wysokogórskiej a osobowość alpinistów. „Psychiatria Polska”, Tom III, Nr 4, 1969.

Zdzisław J. Ryn: Współczesne problemy w medycynie górskiej. „Góry w kulturze polskiej”,PTTK, Kraków,1975.

Zdzisław J. Ryn: Wysokościowy obrzęk mózgu. „Neurologia i Neurochirurgia Polska”, Tom XI, Nr 5, 1977.

Zdzisław J. Ryn: Obrzęk mózgu jako powikłanie ostrej choroby górskiej.  Sympozjum lekarzy GOPR, Zakopane-Kalatówki, 1977.

Zdzisław J. Ryn: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej ARICA_CHILE 2000.

Zdzisław J. Ryn: Z badań nad reakcjami emocjonalnymi u alpinistów. Reakcje emocjonalne podczas wspinaczki wysokogórskiej. Zaburzenia psychiczne u alpinistów w warunkach wysokogórskich. „Wychowanie fizyczne i sport”, 1973

Zdzisław J. Ryn: Zaburzenia psychiczne i neurologiczne w przewlekłej chorobie górskiej.  „Psychiatria Polska”, Tom X, 1976.

Zdzisław J. Ryn: Zaburzenia psychiczne u alpinistów w warunkach stresu wysokogórskiego. Praca doktorska. Promotor prof. Antoni Kępiński,  Akademia Medyczna w Krakowie, Kraków, 1970.

Zdzisław J. Ryn: Samobójstwo w górach z motywów psychotycznych. „Problemy Kryminalistyki”, Nr 94, 1971.

A la sombra da (?)

Zdzisław J. Ryn: Alkohol w życiu mieszkańców Andów. „Wierchy”, Warszawa-Kraków, 1984.

Janusz Zdebski, Zdzisław J. Ryn: Alpinizm i etyka. A.W.F. „Studia Humanistyczne”, Nr 1, Kraków, 2001.

Zdzisław J. Ryn: Aktualny stan badań nad wysokościowym obrzękiem mózgu. A.W.F. Zeszyty Naukowe Nr 17, Kraków, 1981.

Zdzisław J. Ryn: Aconcagua – pięćdziesiąt lat później. „Wierchy”, Nr 54, Warszawa-Kraków, 1988.

Zdzisław J. Ryn:  Nurty etyczne w ratownictwie górskim.”Studia Humanistyczne” Nr 1, AWF Kraków, 2001.

Zdzisław J. Ryn: Samobójstwa w górach, [w:] „Wierchy”, R. 55(1986), Warszawa-Kraków, 1990, 112- 126.

Zdzisław J. Ryn: Śmierć papieża zintegrowała społeczeństwo. „Głos Podbeskidzia”, 2005.

Zdzisław J. Ryn: Zaburzenia psychiczne w chorobie górskiej (wysokościowej). „Psychiatria Polska”, 1967, 1(3): 331-333.

Zdzisław J. Ryn: Zespół astenii wysokogórskiej. (Asthenia altitudinis). „Polski Tygodnik Lekarski”, 1972, 27(34): 1329-1332.

Portret. „Poznaj Świat”, Nr 10, 2006.

Jolanta Kogut: Świat z bliska – polscy odkrywcy cz.2. „Dworzanin”, 2007.

Jolanta Kogut: Świat z bliska – polscy odkrywcy cz.1. „Dworzanin”, 2007.

Zdzisław J. Ryn: W Andach nazywa się soroche. [w:] „Wierchy”, 47(1978), Warszawa-Kraków 1980, s.100-115.

Liście coca w obyczaju i medycynie Indian andyjskich.  „Polski Tygodnik Lekarski”, 1979, 33: 1323-1325.

Zdzisław J. Ryn: Chilijczycy na Evereście. [w:] „Wierchy”, R. 59(1993), Kraków, 1994, 47-62.

Zdzisław J. Ryn: Samobójstwa w Tatrach. „Psychiatria Polska”, 1970, 4(2): 113-118.

Zdzisław J. Ryn: Po prostu nienasycenie. „Miesięcznik Katolicki List”, R XXIV, 2008, nr 5(283), s. 26-31, il.

Zdzisław J. Ryn: La Coca Andina: Aspecto Médico y Cultural. „El Mercurio”, no 33.050, 1.12.1991, p. E16 [Chile].

Zdzisław J. Ryn: Człowiek na wysokości. Nowinki Psychiatryczne, Nr 55, 2004.

Zdzisław J. Ryn: Sistema nervioso central y la altura: síndrome de astenia de altura. „Apuntes de Medicina Deportiva”, 1980, 17(67): 121-129.

Zdzisław J. Ryn: Psychologiczne aspekty wspinaczki wysokogórskiej. Taternik, Nr 2, 1969.

Zdzisław J. Ryn: Istota rywalizacji w apinizmie. Taternik, Nr 4, 1969.

Zdzisław J. Ryn: Swoistość procesów emocjonalnych u alpinistów. Taternik, Nr 2, 1970

Zdzisław J. Ryn: Mózgowa astenia wysokogórska. Taternik, Nr 4, 1980

Paweł Podsiadło: Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 2010.

Zdzisław Jan Ryn: Zaburzenia psychiczne w relacjach alpinistów. Od psychopatologii do mistyki. Referat na Walne Zgromadzenie PTMiRG,2011.

Szymczak, R.K., et all. Subjective sleep quality alterations at high altitude. (2009)Wilderness Environ. Med.2009; vol. 20, nr 4, s. 305-310

Szymczak, R., Sitek, E., Siemiński, M., Basiński, A., Nyka, W., Żemojtel, Ł., Charmuszko, S. (2007) The subjective quality of sleep in relation to the chosen physiological
parameters at the high altitude. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D
Med.2007; vol. 62, suppl. 18, nr 8: 220-223

Makowski, K.,Aschenbrenner, P., Szymczak, R., Grzywacz, T. (2006) Physiological cost of
skiing in hypoxic or normoxic environments. Res. Yearbook 2006; vol. 12, nr 2:
222-226

Szymczak, R.,Grzywacz, T., Basiński, A., Szczęsna-Kaczmarek, A. (2006) The impact of the
high altitude, hypobaric hypoxia on the chosen physiological parameters. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med.2006; vol. 60, suppl. 16, nr 7:
465-470

Grzywacz, T.,Szymczak, R., Ziemann, E., Basiński, A., Szczęsna-Kaczmarek, A. (2005) Maximal anaerobic muscular power before and after exposure to chronic hypoxia.
Res. Yearbook 2005; vol. 11: 11-15

Szymczak R. (2011) 100 Porad Gór: Aklimatyzacja wysokogórska 408-419, Choroby wysokogórskie 420-431, Wychłodzenie i odmrożenia 432-441, Apteczka wyprawowa i tlen 442-452.

Tłumaczenie: Travel at high altitude (Medex 2008) Podróżowanie po górach wysokich.

Szymczak R. (2010) Szamańskie wersety – Wychłodzenie wysokogórskie: hipotermia, GÓRY – górski magazyn sportowy. 2010,3,190: 76-79

Szymczak R. (2010) Szamańskie wersety – Mózg Himalaisty, GÓRY – górski magazyn sportowy. 2010,1-2,188-189:74-76

Szymczak R. (2009) Szamańskie wersety – Polar hands, czyli ręce polarnika, GÓRY –górski magazyn sporto