Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą II Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego z dn. 10 listopada 2014 r.  roczna składka członkowska została zróżnicowana ze względu na profesję i wynosi:
– dla lekarzy – 1oo zł/rok
– dla ratowników medycznych, górskich i innych – 50 zł/rok
– dla studentów – 30 zł/rok

Odpowiednie kwoty prosimy wpłacać na nasze konto bez ociągania się:
Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego
ul. Dębowa 2
43-370 Szczyrk
Bank PEKAO S.A.
Nr konta: 39 1240 6449 1111 0010 4330 3248