Biblioteka

Biblioteka gromadzi i udostępnia artykuły krajowe i zagraniczne, referaty, raporty, monografie, recenzje, sprawozdania, prezentacje, grafiki, zdjęcia, filmy, spisy, wykazy itp. W czytelni prosimy zachować CISZĘ!